Dentálne implantáty, fixačné a distrakčné chirurgické prvky, príslušenstvo a nástroje

Špeciálne implantáty, dlahy, nástroje
a príslušenstvo.
Systém manažérstva kvality, ISO 13485 - Systém manažérstva kvality - Zdravotnícke pomôcky a naše výrobky majú certifikát zhody CE.
(c) 2014  MARTIKAN  |  Všetky práva vyhradené  |  Webdesign by JM
018 02  Dolná Mariková 789