Výška Označenie
2 mm MP 3,0 - 2
3 mm MP 3,0 - 3
4 mm MP 3,0 - 3
Dĺžka Označenie
10 mm MV 3,0 - 10
12 mm MV 3,0 - 12
14 mm MV 3,0 - 14
16 mm MV 3,0 - 16
Výška Označenie
4 mm MVV 3,0 - 4
5 mm MVV 3,0 - 5
6 mm MVV 3,0 - 6
Výška Označenie
4 mm MVVU 3,0 - 4
5 mm MVVU 3,0 - 5
6 mm MVVU 3,0 - 6
Výška Označenie
2 mm MPU 3,0 - 2
3 mm MPU 3,0 - 3
4 mm MPU 3,0 - 3
Dentálne Implantáty MV 3,0
Chirurgia
Dentálny Implantát MV 3,0
Vhojovací Valček MVVK 3,0
Nadstavby na fixné náhrady
Vhojovaca Skrutka
MVS 3,0
Pilier MP 3,0
Pilier Úzky MPU 3,0
Vhojovací Valček Úzky MVVU 3,0
Skrutka
MS 3,0
Dentálne implantáty MV 3,0
Protetika
Odtlačovacie pomôcky
Odtlačovací valček
MOV 3,0
Odtlačovacia skrutka
MOS 3,0
Laboratórny implantát
MLI 3,0
Laboratórna skrutka
MLS 3,0
Protetické pomôcky
Dentálne Implantáty
MV 3,0