• dvojfázové valcové dentálne implantáty
• priemery:  3,0 - 3,6 - 4,5 mm
• dĺžky: 8 - 10 - 12 - 14 - 16 mm
• aplikácia:  náhrada jednotlivých zubov, skrátené zubné oblúky, totálne náhrady
• určené pre náhradu jednotlivého zuba, parciálnu alebo totálnu náhradu, fixné, snímateľné a skrutkované mostíky
• najpoužívanejší typ dentálnych implantátov
• jednofázové valcové dentálne implantáty
• priemery:  2,6 - 3,0 - 3,6 - 4,5 mm
• dĺžky: 8 - 10 - 12 - 14 mm
• aplikácia:  náhrada jednotlivých zubov, skrátené zubné oblúky, totálne náhrady
• určené pre náhradu jednotlivého zuba, parciálnu alebo totálnu náhradu, fixné a skrutkované mostíky
• možnosť okamžitého zaťažovania po implantácii
• jednofázové valcové dentálne implantáty
• priemer:  2,0 mm
• dĺžky: 10 - 12 - 14 mm
• určené ako podporné piliere pre fixný mostík pri parciálnych alebo totálnych náhradách
• jedno a dvojfázové žiletkové dentálne implantáty
• vysoká odolnosť implantátu
• 30 rôznych tvarov implantátov
• určené pre fixné mostíky- pre nacementovanú náhradu
- pre priskrutkovanú náhradu
Dentálne implantáty