Distraktory
MD
Endoprotéza čeľustného kĺbu
KM
Titánové skrutky SD
Fixačné trny TM
- fixačné dlahy sú vyrábané z čistého titánu
- široký sortiment tvarov
- hrúbka dláh 0,5; 1,0; 1,5 a 2,0 mm
- fixačné skrutky priemeru 1,7; 2,0, 2,5 mm, v dĺžkach od 4 do 19 mm
- pre maxilofaciálnu chirurgiu plne hradené zdravotnou poisťovňou
Titánové dlahy
DS
Titánové dlahy
DV
Titánové mriežky
M
- titánové mriežky sú vyrábané z čistého titánu
- hrúbka mriežky je 0,1 alebo 0,15 mm
- rozmery mriežky podľa požiadavky
- na fixáciu sa používajú skrutky SD1,7 alebo fixačné trny TM1,2
- titánové skrutky sú vyrábané z titánovej zliatiny
- priemery skrutiek 1,3, 1,5, 1,7, 2,0, 2,5 mm
- dĺžky od 3 mm až po 21 mm
- na fixáciu dláh DS, DV a mriežky M
Fixačné prvky