KM
Endoprotéza čeľustného kĺbu
Endoprotéza čeľustného kĺbu
KM
Kĺb pravý - R
KM-R
Kĺb ľavý - L
KM-L
Skrutky pre lôžko
Skrutky pre kĺb
Lôžko pre kĺb
Možnosť úpravy podľa špecifických požiadaviek.